LEEFGROEPEN

Kinderopvanglocatie Scheutje telt 5 leefgroepen, namelijk een baby-, kruiper- en drie peutergroepen. Elke leefgroep telt ongeveer 18 kinderen. Door kinderen op te splitsen in leeftijdsgroepen, kan er beter ingespeeld worden op de individuele behoeften en interesses van de kinderen.

De overgang naar een volgende leefgroep wordt steeds in team bekeken en besproken met de ouders. Hierbij wordt steeds rekening gehouden met de ontwikkeling van elk individu. Bij de overgang wordt er steeds een wenperiode gepland. Dit zorgt ervoor dat het kind kennismaakt met de nieuwe leefgroep, de kinderen en begeleiding.

Hieronder geven we jullie een overzicht per leefgroep:

  • DE UILTJES

In deze babygroep worden er kinderen vanaf 3 tot 10 maanden opgevangen. Hier ligt de nadruk voornamelijk op een zachte, liefdevolle en individuele aanpak. Vervolgens wordt er ingezet op het creëren van een vertrouwensrelatie tussen kind en begeleider via observatie, praten, stimuleren, sensitief-responsief handelen, oog en fysiek contact.

  • DE KONIJNTJES

In de kruipergroep worden er kinderen vanaf 10 tot 18 maanden opgevangen. Hier ligt de nadruk op het stimuleren en aanleren van basishandelingen, zoals zelfstandig leren eten, lopen, slapen, …

  • DE VOSJES – DE BIJTJES – DE KIKKERTJES

In de peutergroepen worden er kinderen vanaf 18 maanden tot schoolgaande leeftijd opgevangen. Hier trachten we te groeien naar een warm groepsgebeuren met de  nadruk op sociale omgangsregels, structuren, respect voor de ander, eigenheid en kunnen. Belangrijk is de groei naar autonomie.