MAATREGELEN COVID-19

Voor de maand maart 2021 geldt de algemene compensatieregeling, zoals de voorbije maanden. Wat betekent dit voor de ouders?

 • Als ouder betaalt u voor de dagen waarop uw kind aanwezig is.
 • Als ouder betaalt u niet voor afwezigheidsdagen.
 • Is uw kind op geplande dagen afwezig, dan vindt er een herberekening plaats van uw aantal respijtdagen. Het korfje respijtdagen vermindert per maand met 1/12de van het totaal aantal dagen waarop u recht had.

Let op: Gelieve de afwezigheid van uw kind steeds telefonisch te melden aan de kinderopvanglocatie, ten laatste voor 09.00 uur. Indien dit niet tijdig gebeurt, wordt een bijdrage van 1,80 euro aangerekend.

 

Wie mag er naar de opvang komen?
Alle kinderen zijn welkom, tenzij kinderen ziek zijn of in verplichte thuisisolatie moeten. Als uw kind ziek is of symptomen vertoont, houdt u het thuis. Als we kinderen in het begin van de ziekte niet toelaten, vermijden we dat we de anderen besmetten en ziek worden. Een kind dat ziek is, wordt best verzorgd in een rustige en vertrouwde omgeving.

Uw kind kan niet naar de opvang komen als:

 • het kind te ziek is om deel te nemen aan de normale activiteiten in de opvang;
 • het kind te veel zorg vraagt zodat je onvoldoende aandacht aan de andere kinderen kan geven;
 • het kind één of meerdere van de symptomen heeft uit de rechterkolom:
TOEGELATEN IN DE OPVANG NIET TOEGELATEN IN DE OPVANG
Snotneusje (Rectaal gemeten) koorts (38,0°)
Lichte hoest Plots optredende hoest en/of ademhalingsmoeilijkheden
Lichte verkoudheid: neusloop en hoestje zonder koorts  
Gekende chronische hoest (bij hyperreactieve luchtwegen)  
Chronische lossere stoelgang of éénmalige waterige stoelgang Plotse verandering van stoelgangspatroon met 2 of meer waterige stoelgangen per dag
Gulpje teruggegeven, braken als gevolg van gekende reflux Braken met bloed of herhaaldelijk braken (geen reflux)
  Plotse huiduitslag of blaasjes

Uw kind kan opnieuw naar de opvang komen als het geen symptomen uit de rechterkolom meer heeft en als het minstens 24 uur geen koorts (>38°C) maakt. Het advies van de arts wordt hierbij steeds gevolgd.
De leidinggevende heeft de eindbeslissing.

Wat kan u als ouder doen?

We blijven extra aandacht vragen voor de veiligheid. Onderstaande maatregelen blijven gelden.

 • U draagt verplicht een mondmasker wanneer u uw kind komt brengen of ophalen.
 • U wast of ontsmet uw handen voor en na de breng- en haalmomenten van uw kind.
 • U bewaart een veilige afstand van minstens 1,5 meter tussen personen en u beperkt het aantal sociale contacten.
 • We vragen u om alleen de kinderopvanglocatie te betreden.
 • U probeert zoveel mogelijk het kind door dezelfde persoon te brengen en op te halen.
 • Het aantal ouders in de opvang wordt beperkt. Bij spitsmomenten vragen we u te wachten volgens de instructies van de opvang.
 • Tenslotte vragen we u de leefgroepen niet te betreden.
 • Meld ons steeds als er in de gezinskern een (bevestigd of vermoeden) geval van Covid-19 is.