Maatregelen Covid19

Momenteel bevindt de kinderopvanglocaties zich in code geel. In code geel zijn alle kinderen welkom, tenzij ze ziek zijn of in verplichte thuisisolatie verblijven. Als uw kind ziek is of symptomen vertoont, houdt u het thuis.

TOEGELATEN IN DE OPVANG

NIET TOEGELATEN IN DE OPVANG

Snotneusje

(Rectaal gemeten) koorts (38,0°)

Lichte hoest

Plots optredende hoest en/of ademhalingsmoeilijkheden

Lichte verkoudheid: neusloop en hoestje zonder koorts

 

Gekende chronische hoest (bij hyperreactieve luchtwegen)

 

Chronische lossere stoelgang of éénmalige waterige stoelgang

Plotse verandering van stoelgangspatroon met 2 of meer waterige stoelgangen per dag

Gulpje teruggegeven, braken als gevolg van gekende reflux

Braken met bloed of herhaaldelijk braken (geen reflux)

 

Plotse huiduitslag of blaasjes

 Wat kan u als ouder doen?

 We blijven extra aandacht vragen voor de veiligheid. Onderstaande maatregelen blijven gelden:

  • Wenmomenten in de leefgroepen zijn opnieuw mogelijk. Zorg ervoor dat je de handhygiëne correct toepast en steeds een mondmasker draagt.
  • Blijf alert voor symptomen bij uw kind, maar ook bij uzelf. Kom niet naar de kinderopvanglocatie als u mogelijks besmet bent.
  • Meld ons steeds als er in de gezinskern een (bevestigd of vermoeden) geval van Covid-19 is.
  • U draagt verplicht een mondmasker wanneer u uw kind komt brengen of ophalen.
  • U wast of ontsmet uw handen voor en na de breng- en haalmomenten van uw kind.
  • U bewaart een veilige afstand van minstens 1,5 meter tussen personen.
  • We vragen u om alleen de kinderopvanglocatie te betreden. Oudere broers/zussen wachten in de inkom/gang van de kinderopvanglocatie.
  • U probeert zoveel mogelijk het kind door dezelfde persoon te brengen en op te halen.

Let op: alle maatregelen blijven van toepassing, ook voor personen die gevaccineerd zijn. Zij kunnen het coronavirus mogelijk nog doorgeven aan anderen.