OUDERBIJDRAGE BEREKENEN

De dagprijs die je moet betalen, wordt berekend op basis van het gezinsinkomen. Bij de start van de opvang bezorg je het attest inkomenstarief aan de leidinggevende. Dit attest kan u opvragen op http://mijn.kindengezin.be.

Wat heb je hiervoor nodig:

  • Identiteitskaart
  • Pincode identiteitskaart
  • Kaartlezer (kan je aanvragen bij je bank)
  • Ook andere opties mogeljk zoals Token, Its-me app, e.a.

 

Berekening dagprijs:

  • tussen 0 en 4.59 uur aanwezig = één halve dag = 60% van de dagprijs;
  • vanaf 5 tot 10.59 uur aanwezig = één volledige dag = 100% van de dagprijs.

De opvang bezorgt de ouders jaarlijks een fiscaal attest.