Hieronder geven wij jullie een overzicht over het dagverloop in de kinderopvanglocatie.

Dagverloop babygroep

In de babygroep wordt het individuele dagritme van elk kind gevolgd. Dit betekent dat kinderen eten en slapen volgens hun eigen dagschema en noden. Stap voor stap bouwen we op naar het dagverloop van de kruipers, zodat de overgang vlot kan verlopen.

Dagverloop kruiper- en peutergroep

In de leefgroepen van de kruipers en peuters voorzien we een dagverloop die de kinderen duidelijkheid en structuur biedt:

7:00 uur: Kinderopvanglocatie Scheutje opent z’n deuren en is klaar voor een nieuwe dag vol plezier. Alle kinderen worden ’s ochtends persoonlijk begroet door de aanwezige kindbegeleider(s). Tijdens het onthaalmoment wisselen de ouders informatie uit met de begeleiding.

9:15 uur: Tussen 9:15 en 9:30 uur krijgen alle kindjes een tasje soep. Dit als tussendoortje tussen het ontbijt en middagmaal.

9:30 uur: Vanaf 9:30 uur organiseren de kindbegeleiders een geleide binnen- of buitenactiviteit voor de kinderen. Aan de hand van verschillende thema’s komen activiteiten aan bod, zoals: kleuren, tekenen, bewegen, dansen, puzzelen, experimenteren,… Daarnaast wordt er voldoende spelmateriaal voorzien zodat de kinderen voldoende keuzevrijheid hebben om zich te amuseren.

10:30 uur: Om 10:30 uur verzamelen alle peuters op de mat. Ze worden gestimuleerd in het zichzelf uitkleden en gaan dan één per één naar de badkamer voor een nieuwe luier.

11:00 uur: Rond 11:00 uur verzamelen de kruipers en peuters aan tafel. Zij genieten van hun middagmaal.

11:30 uur: Na het middagmaal krijgen de kinderen een nieuwe luier en gaan hierna slapen.

12:00 uur – 14:00 uur: Rustmoment voor de kinderen. Wanneer de kruipers wakker zijn, worden zij uit bed gehaald, verluierd en aangekleed.

14:30 uur: Vanaf 14:30 uur eten de kinderen het drieuurtje. Voor de allerkleinsten is er fruitpap. De grotere kinderen eten fruit, een boterham, een melkproduct, …

15:00 uur: Na het drieuurtje kunnen de kinderen vrij spelen of wordt nog een leuke activiteit georganiseerd. De kinderen kunnen zelf kiezen of ze al dan niet deelnemen aan de activiteit of vrij spelen met het aanwezige speelgoed. De kinderen worden opgehaald door de ouders. De begeleiders brieven de ouders over het dagverloop van het kind.

18:00 uur: Kinderopvanglocatie Scheutje sluit de deuren.

Doorheen de dag hebben wij vaste momenten waarop de kinderen verluierd worden. Wanneer het nodig is, wordt het aantal verzorgingsmomenten opgedreven.