Wens je een plekje in kinderopvanglocatie Scheutje?

Registreer je opvangvraag door volgende stappen uit te voeren:

Ga naar www.kinderopvanginbrussel.be en klik op registreren.
Vul je persoonlijke gegevens in. Nadien ontvang je een bevestigingsmail.
Vul (eventueel) ook de gegevens van je partner in.
Vul de gegevens van je (toekomstig) kind in.
Geef weer wanneer je opvang zoekt (= mogelijke startdatum).
Je hebt de mogelijkheid om verschillende opvanginitiatieven te kiezen.
Let op: je kan maximum 5 opvanginitiatieven weergeven.

Wanneer krijg je antwoord?

Je mag een antwoord verwachten van het opvanginitiatief in het begin van de maand, volgend op het moment waarop je je opvangvraag registreert. De toewijzingen gebeuren steeds voor 7 maanden in de toekomst. Bijvoorbeeld: In januari kan men plaatsen toewijzen voor kinderen die in juli wensen te starten in de opvang. Later dan deze datum kan men op dat ogenblik nog geen plaatsen toewijzen.

Het antwoord kan positief of negatief zijn. Hebben we plaats voor jou? Dan krijg je een positief antwoord. Je krijgt een voorstel via e-mail of post. Contacteer dit opvanginitiatief binnen de 14 dagen. We kunnen dan samen het voorstel bespreken.

Hebben we geen plaats voor jou? Dan krijg je een negatief antwoord. Je kan afwachten. Komt er later een plaats vrij, dan krijg je een positief antwoord. Komt er geen plaats vrij, dan krijg je geen antwoord.