Visie van de kinderopvanglocaties

In onze kinderopvanglocatie willen we kwalitatieve en veilige opvang aanbieden voor jonge kinderen, en ondersteunen we gezinnen in hun opvoedingstaak.

➔ De visie (doelstellingen en strategie) over het pedagogisch beleid

➔ De visie (doelstellingen en strategie) over betrokkenheid en participatie van gezinnen

Als kinderopvanglocatie willen we ons openstellen voor alle kinderen die aan opvang behoefte hebben ongeacht hun afkomst of overtuigingen. We willen een open (t)huis zijn voor elk kind en hun gezin. Door open dialoog en het nauw samenwerken met ouders proberen we een goed inzicht te krijgen in de thuiswereld en de gewoonten van ieder kind.

Bij de start

We proberen ervoor te zorgen dat iedere ouder zich welkom en thuis voelt. We vinden het belangrijk om duidelijke informatie te geven over het reilen en zeilen in de kinderopvanglocatie.
Voor de eigenlijke start organiseren we een wenmoment waar zowel ouders als kind welkom zijn. We nemen de tijd om elkaar te leren kennen en geven ouders ook de mogelijkheid om vragen en bezorgdheden te delen.

Doorheen de opvang

Iedere dag willen we werken aan de relatie tussen de kinderopvanglocatie en de gezinnen. Tijdens de breng- en haalmomenten maken wij tijd om in gesprek te gaan en te informeren naar eventuele bezorgdheden of bijzonderheden waar rekening mee moet gehouden worden.

Ouderactiviteiten

Iedere opvanglocatie organiseert ouderactiviteiten gericht op de interesses van de aanwezige ouders met als doel op een informele manier ouders met elkaar te verbinden en de relatie tussen ouders en kinderopvanglocatie te versterken.

Tevredenheid

Op drie vaste tijdstippen is er een tevredenheidsonderzoek waarbij we ouders vragen naar hun ervaringen, meningen en tips over de werking.
We gaan aan de slag met de resultaten van het onderzoek en nemen deze mee als werkpunten in onze kinderopvanglocatie.

Klachten

Indien ouders klachten of opmerkingen hebben, kunnen ze steeds terecht bij de leidinggevende of bij de klachtendienst van Kind en Gezin.