Visie van de kinderopvanglocaties

In onze kinderopvanglocatie willen we kwalitatieve en veilige opvang aanbieden voor jonge kinderen, en ondersteunen we gezinnen in hun opvoedingstaak.

➔ De visie (doelstellingen en strategie) over het pedagogisch beleid

 

Elk Kind staat centraal

In onze kinderopvanglocatie staat het kind centraal. We beschouwen ieder kind als een uniek persoon en volgen diens ritme in de ontwikkeling. Door observatie gaan wij op zoek naar de interesses en talenten van elk kind. Hierdoor kunnen we individuele ondersteuning bieden en reageren op ieders noden zodat ze opgroeien tot zelfstandige individuen.

 

Pedagogische kwaliteit

We willen een warm en veilig groepsgebeuren creëren waar we in kinderen geloven. Kinderen mogen in onze opvanglocatie groeien door te spelen, te ontdekken en te experimenteren. Dit groeien gaat met vallen en opstaan. Buitenspelen is voor ons een vaste waarde. We vormen de basis voor het levenslang leren en stellen daarbij het welbevinden en betrokkenheid van ieder kind doorheen de dag voorop. Hierbij hebben we oog voor de educatieve en emotionele ontwikkeling van kinderen.

 

Ouders als eerste opvoeder

In onze kinderopvanglocaties erkennen we ouders als de eerste opvoeder van hun kind. We respecteren de eigenheid van ieders opvoedingsperspectief en faciliteren een open communicatie.

 

Warme transitie

Kinderen moeten zich vaak aanpassen aan verschillende contexten. Om voor hen die veranderingen zo vloeiend mogelijk te laten verlopen willen we vanuit de kinderopvanglocatie aandacht hebben voor een warme transitie.
Binnen de kinderopvanglocatie zorgen we voor een wenperiode, werken we aan zachte overgangen tussen de leefgroepen en streven we voor bekende gezichten in de leefgroepen.
We streven ook naar een nauwe samenwerking tussen de kinderopvanglocatie en de school op dezelfde campus.

 

Aandacht voor diversiteit

We hebben respect voor ieder kind en zijn gezin ongeacht zijn achtergrond. We gaan uit van het principe ‘iedereen hoort erbij’. Wij willen een laagdrempelige kinderopvanglocatie zijn, waar iedereen zich thuis voelt. Verschillen zien wij als een rijkdom.

➔ De visie (doelstellingen en strategie) over betrokkenheid en participatie van gezinnen

Als kinderopvanglocatie willen we ons openstellen voor alle kinderen die aan opvang behoefte hebben ongeacht hun afkomst of overtuigingen. We willen een open (t)huis zijn voor elk kind en hun gezin. Door open dialoog en het nauw samenwerken met ouders proberen we een goed inzicht te krijgen in de thuiswereld en de gewoonten van ieder kind.

 

Bij de start

We proberen ervoor te zorgen dat iedere ouder zich welkom en thuis voelt. We vinden het belangrijk om duidelijke informatie te geven over het reilen en zeilen in de kinderopvanglocatie.
Voor de eigenlijke start organiseren we een wenmoment waar zowel ouders als kind welkom zijn. We nemen de tijd om elkaar te leren kennen en geven ouders ook de mogelijkheid om vragen en bezorgdheden te delen.

 

Doorheen de opvang

Iedere dag willen we werken aan de relatie tussen de kinderopvanglocatie en de gezinnen. Tijdens de breng- en haalmomenten maken wij tijd om in gesprek te gaan en te informeren naar eventuele bezorgdheden of bijzonderheden waar rekening mee moet gehouden worden.

 

Ouderactiviteiten

Iedere opvanglocatie organiseert ouderactiviteiten gericht op de interesses van de aanwezige ouders met als doel op een informele manier ouders met elkaar te verbinden en de relatie tussen ouders en kinderopvanglocatie te versterken.

 

Tevredenheid

Op drie vaste tijdstippen is er een tevredenheidsonderzoek waarbij we ouders vragen naar hun ervaringen, meningen en tips over de werking.
We gaan aan de slag met de resultaten van het onderzoek en nemen deze mee als werkpunten in onze kinderopvanglocatie.

 

Klachten

Indien ouders klachten of opmerkingen hebben, kunnen ze steeds terecht bij de leidinggevende of bij de klachtendienst van Kind en Gezin.