COMMUNICATIE MET OUDERS

We beschouwen ouders als de eerste opvoeders van hun kind. Om de aanpak thuis en de aanpak in de kinderopvanglocatie op elkaar af te stemmen, vinden we overleg en open communicatie erg belangrijk.

Hoe vindt de communicatie met ouders plaats?

Bij het eerste contact willen we open en transparant communiceren over onze werking en ouders de informatie geven die ze wensen. We overlopen met de ouders het huishoudelijk reglement en bieden hen meteen ook een rondleiding aan.

Bij de start van de wenweek geven we de ouders een welkomstmapje mee. Hierin staat de gedetailleerde werking van de kinderopvanglocatie beschreven.

Enerzijds werkt de kinderopvanglocatie met een heen- en weerschriftje. Dit dient om dagelijks correcte informatie aan elkaar door te geven. Ouders noteren hoe de nacht verliep, wanneer het kind ontbeet, wie en wanneer het kind ophaalt, … Deze informatie is belangrijk voor het dagverloop van het kind. Ook de begeleidsters informeren de ouders aan de hand van het schriftje. Zij noteren informatie rond slapen, voeding, activiteiten,…

Anderzijds wordt er gewerkt met een digitaal programma waarbij dagelijks informatie wordt verzonden naar de ouders.

Dagelijkse communicatie via het heen- en weerschriftje en D-care wordt ondersteund door mondelinge communicatie met de ouders.

 

OUDERBETROKKENHEID EN OUDERPARTICIPATIE

In de kinderopvanglocatie gaan er jaarlijks ook verschillende ouderactiviteiten door. De ouderactiviteiten krijgen vorm door de interesses die ouders aangeven vb. wanneer ouders veel vragen stellen over de zindelijkheidstraining organiseren we een oudercafé omtrent dit thema. Ook de kindbegeleiders kunnen mee vorm geven aan de ouderactiviteiten vb. de kindbegeleiders stellen voor aan de ouders om tijdens de voorleesweek eens in de groep te komen voorlezen.

Ook bij het uitwerken van projecten binnen de kinderopvanglocatie proberen we ouders te betrekken. Dit kan door hen te bevragen omtrent hun mening of door een warme oproep te doen naar ouders om bijvoorbeeld een klusje te doen.

Door al deze inspanningen willen we van onze kinderopvanglocatie een toegankelijke plek maken waar gezinnen zich op ieder moment welkom voelen.

 

TEVREDENHEIDSMETING – RAPPORT

De inbreng van ouders dragen wij hoog in het vaandel. Op drie vaste tijdstippen vragen we feedback aan ouders aan de hand van een vragenlijst. Deze vragenlijst heeft als doel de mening van ouders te weten te komen omtrent het kinderdagverblijf. Uitgaande van hun mening en opmerkingen kunnen wij ons kinderdagverblijf kwalitatief blijven verbeteren.