Kinderopvanglocatie Scheutje maakt deel uit van de vzw Sint-Goedele Brussel

De vzw Sint-Goedele Brussel werkt in Brussel als bestuur van 22 scholen (basisscholen, secundaire scholen en volwassenonderwijs), 13 kinderdagverblijven en 2 initiatieven buitenschoolse opvang. We organiseren tevens Brede Scholen, voor- en naschoolse opvang en speelpleinwerking.

De vzw Sint-Goedele Brussel is een organisatie in groei die inspeelt op uitdagingen in de samenleving en meewerkt aan innovatieve projecten. Je komt terecht in een organisatie die voor Brusselse kinderen en jongeren een totaalpakket aan onderwijs, opvang en vrijetijdsbesteding wil bieden. We zoeken binnen ons aanbod naar verbindingen om een doorgaande lijn te creëren voor onze kinderen en jongeren.

Organisator

vzw Sint-Goedele Brussel
Verheydenstraat 39, 1070 Anderlecht
tel.: 02 520 05 72
e-mail: info@sint-goedele.brussels
ondernemingsnummer: 0478.379.452
RPR: Brussel – Nederlandstalig

 

Algemeen directeur: Bruno De Lille

Voor meer informatie verwijzen we u graag door naar de website https://www.sint-goedele.be