Wenprocedure

image018

Nieuwe kindjes in de kribbe? Hoe pakken we dit aan?

Wij willen ervoor zorgen dat de opvang van thuis naar de opvang vlot verloopt. Wij plannen een wenperiode in, voor de start van de opvang. Zo kan elk kind én elke ouder de kribbe en begeleiding leren kennen. Uw kind maakt kennis met de nieuwe situatie met mama of papa aan haar/zijn zijde. Een week voor de geplande startdatum vindt de wenweek plaats

Een voorbeeld van een wenweek:

  • dag 1: één uurtje met mama of papa;
  • dag 2: één uurtje alleen;
  • dag 3: drie uurtjes alleen;
  • dag 4: een halve dag alleen;
  • dag 5: een volledige dag alleen

Uiteraard is dit slechts een voorbeeld. De wenweek is individueel. Zo uw kindje meer tijd nodig heeft om te wennen, verlengen we, in afspraak met u, de wentijd met enkele dagen. De eerste twee dagen zijn de wendagen gratis, vanaf de derde wendag wordt de ouderbijdrage aangerekend.

Hoe bereid je je kindje voor op de start in de opvang?

Je kan alvast ook al enige keren oefenen in het afscheid nemen. Je kind voelt erg goed aan welke gevoelens je zelf ondergaat. Daarom is het goed om vertrouwen uit te stralen en je zelf ook goed te voelen in ons kinderdagverblijf. Als jij je goed voelt in de opvang, heeft dit een positief effect op jouw kind.

Neem duidelijk afscheid van je kind zodat hij of zij niet verward is als je er plotseling niet meer bent. Maak het afscheid niet te lang, dat maakt het moeilijker.

Je mag altijd een knuffeltje, een t-shirt of een ander voorwerp meegeven met een vertrouwde geur. Dit kan je kindje troosten op een moeilijk moment.

Als kinderopvanglocatie trachten wij steeds de wensen en verwachtingen van ouders te vervullen, alsook de mogelijkheid tot het geven van borstvoeding. Je kan steeds afgekolfde moedermelk meebrengen naar de opvang. Deze kan bewaard worden in de diepvries of koelkast. Gelieve steeds de naam van uw kind weer te geven. Het is echter belangrijk dat de baby leert drinken uit een fles. Wij vragen jullie om thuis reeds te oefenen met de fles.

Hieronder bezorgen we jullie de bewaartijden voor afgekolfde moedermelk.

Bewaartijden

Optimale bewaartijd
Vers afgekolfde moedermelk
kamertemperatuur (16-29°) 4 uur*
Koelkast (4°) 4 dagen**
Diepvries (-18°) 6 maanden***
Koeltas met bevroren koelelement (15°) Max 24 uur
Ontdooide moedermelk
kamertemperatuur (16-29°) 2 uur
Koelkast (4°) 24u (achter in koelkast)
Diepvries (-18°) Niet opnieuw invriezen
Restje opgewarmde moedermelk
kamertemperatuur (16-29°) 1 uur
Diepvries (-18°) Niet opnieuw invriezen

*6 tot 8 uur bij lage kamertemperatuur en onder zeer hygiënische omstandigheden

**6 tot 8 dagen onder zeer hygiënische omstandigheden

***tot 12 maanden aanvaardbaar